Thursday, January 26, 2012

6 RABIAVAL (RUKSAT E AZA)6 RABIAVAL (RUKSAT E AZA)


MAJALIS, NAWHA KHANI, JULUSE, GAWAHARA, TABOOT ZYARAT & NAZRE MAULA.

1. MAJALIS 

MAULANA JAMAL HAIDAR HALAURI

@ 9AM

AFTAR MAJALIS NAUHA KHANI

ANJUMAN MUKAMI AUR BARUNI


I. ANJUMAN HAIDARI (HALLAUR)

II. ANJUMAN NASIRGANJ

III. ANJUMAN FANAFIL HUSAIN (BAHRAICH)

IV. ANJUMAN QASIMIYA KADEEM (BAHRAICH)

V. ANJUMAN QASIMIYA REG. (BAHRAICH)


2. JULUSE

3. TABOOT & GAHWARA ZIYARAT

4. MAJALIS HAIDAR MEHDI SB.


AFTER MAGRIB


ETC..
VENUE
ADDRESS: NAGRAUR BAHRAICH UP, INDIA

CONTACT 9415072376, 9956698445, 9984726009
www.nagraurmoharram.cc.cc

No comments:

Post a Comment